Shrimp Dumplings / Shiu Mai / Sesame Balls 虾饺/烧麦/煎堆

Shrimp Dumplings / Shiu Mai / Sesame Balls 虾饺/烧麦/煎堆

C$13.00Price
本地著名餐厅精制,非常新鲜美味

虾饺(生的,急冻,需蒸锅水开后5-6分钟蒸熟), $13/20个(约490克)
韭菜虾饺(生的,急冻,需蒸锅水开后5-6分钟蒸熟), $13/20个(约490克)
烧麦(生的,急冻,猪肉虾仁馅,需蒸锅水开后15-18分钟蒸熟),$13/20个(约580克)
煎堆 (生的,莲蓉馅,需要油锅或空气炸锅炸熟) $13/35个(720克)